ENGHOLM SKIVE

Gammelt firma i nyt selskab!

Erik Engholm har sammen med sin bror ejet Skive Maskinstation. Deres far og mor grundlagde maskinstationen i 1945. I starten med tørveproduktion og derefter diverse landbrugsopgaver.

Op gennem 1970'erne blev opgaverne indenfor landbruget mindre og mindre. Mange landbrug blev nedlagt - og dermed blev der også færre, der havde brug for hjælp fra maskinstationen. Derfor begyndte vi at udføre opgaver indenfor byggeri, kloakering mv.  Erik tog kloakmestereksamen i 1984, så vi var klar på den front.

I 1994 overtog de to sønner forretningen, og der blev yderligere investeret i entreprenørmateriel. Erik var den første på egnen med No-Dig udstyr; raketter til underpresning, så vejene ikke længere skulle graves op. Der var masser af arbejde - bl.a. med nye gasstik i hele det gamle Viborg amt. Nogle år senere blev der købt udstyr til styrbar underboring. Nu var det ikke gassen, men hurtig Internet, der blev efterspurgt. Dette har givet kunder i det meste af Jylland.

De senere år har vi haft en del vandledningsarbejde. Vi har specialiseret os i at renovere vandledninger hvor ny hovedledning lægges ved underboring eller relining, og stikledningen til stophane skydes med jordraket. Så skal der kun graves ned til de enkelte stik. Dette er en billig løsning, og giver minimalt gene for vejens beboere.

Ud over ovennævnte udfører vi almindelig entreprenørarbejde såsom fjernvarme, kabelgravning og selvfølgelig kloakarbejde, da Erik jo er aut. kloakmester.

I 2013 valgte de to sønner, at deres veje skulle skilles, og dermed stiftede Erik sit nye firma: Engholm Skive A/S. Vi laver nøjagtig de samme opgaver som hidtil - det er blot navnet, der er skiftet.