Vandledningsarbejde

Vi er specialister i etablering af nye vandledninger hvor ny hovedledning lægges ved underboring eller relining, og stikledningen til stophane skydes med jordraket.