Jordarbejde

Nybyggeri

Vi tilbyder forskellige former for jordarbejde, herunder bl.a. syld, afrømning af muld, opbygning af sandpuder til parcelhuse, klargøring til byggemodning af byggegrunde og flytning af jord.

Vejprojekter

Vi udfører vejprojekter ved byggemodning.

Udgravning søer

Ved hjælp af "madrasser" kan det lade sig gøre at arbejde med gravemaskinen i blødbunds-områder.

Nedgravning af jordvarme

Vi har stor erfaring med nedgravning af jordvarmeslanger. For at få den optimale udnyttelse af anlægget, er det utrolig vigtig at de ligger med den rette afstand.